ประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้า ปี 2561 ประเภท เรื่องสั้น และ บทกวี  ติดตามข่าวสารได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก “รางวัลพานแว่นฟ้า” หมดเขตรับผลงานวันที่ 30 เมษายน 2561

 คัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 http://www.culture.go.th

   โครงการบันไดกวี โดย บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คัดเลือกนักเรียนและครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการบันไดกวี ส่งผลงานและส่งใบสมัคร ภายใน 31 พฤษภาคม 2560 (www.pr7eleven.com)

   นักเรียนที่สนใจด้านการเขียนสารคดี  เรื่องสั้น  หรือ กวีนิพนธ์ เชิญชวนส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการกล้าวรรณกรรม ภายใน 30 มิถุนายน 2560  (www.pr7eleven.com)

  ประกวดงานเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “กลัว”  ความยาว 10 – 15 หน้ากระดาษเอสี่  ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (www.tawansong.com)

    ประกวดเขียนข้อความผ่านไปรษณียบัตร หัวข้อ “ตามรอยพ่อ..สานต่อพระราชปณิธาน”  ส่งผลงานภายใน 31 มกราคม 2560

    ประกวดงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์  ส่งผลงานภายใน วันที่ 21  เมษายน 2560  (www.nsm.or.th)

  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประกวดการแข่งขันเขียนบทร้อยกรองสด ในวันศุกร์ที่ 26  สิงหาคม  2559  จัดส่งรายชื่อภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559

  สมาคมครอสเวิร์ด  เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 27 – 28  สิงหาคม  2559  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  พิษณุโลก  

  มูลนิธินันทบุรีวัฒนา ฯ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม (ในสังฆราชูปถัมภ์) ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ธรรมะที่ได้จากหนังสือร้อยคำสอน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ กับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน” ส่งผลงานภายใน 1 สิงหาคม 2559 

   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดงานประชันกลอนสด และประกวดบทร้อยกรอง  ประเภทนักเรียน และประชาชน  ส่งใบสมัครภายใน 22  กรกฎาคม  2559 

   ประกวด/แข่งขันนักเรียน  ครู  ผู้บริหารรักการอ่าน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านได้ 40 เล่ม ขึ้นไป  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อ่านได้  50  เล่มขึ้นไป  ครูและผู้บริหาร อ่านได้ 60 เล่มขึ้นไป  ภายในวันที่ 19  สิงหาคม  2559

   กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประกวดการเขียนเรียงความ หัวข้อ “พลังเยาวชนปกป้องสิ่งแวดล้อม”  ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษเอสี่  ภายใน  30  มิถุนายน 2559

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน จัดประกวดคำขวัญเกี่ยวกับโรคเอดส์  ชั้น ม.1 – ม.3  ภายในวันที่ 20  มิถุนายน 2559

    สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค  ประเภทนักเรียนระดับมัธยม และประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30  มิถุนายน 2559      

   เปิดภาคเรียน ที่ 1/ 2560  ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม  2560  ตอนเช้ามีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อย่าลืมเตรียมของมาทำบุญกันด้วยนะคะ 🙂

Advertisements