นางสาวอุรัสยา  ปิงคำภา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ…วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” ครั้งที่ 4  ในวันที่ 29 – 31  กรกฎาคม  2559  ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริและอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  จังหวัดเพชรบุรี จากการเขียนความเรียง 5 บรรทัด เรื่อง “ในหลวงในความคิดของข้าพเจ้า”  (สละสิทธิ์)

   งานวันสวนภูมิรักษ์น่าน งานวัดพญาวัด และงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเทศบาลเวียงสา 

 

 

 

 

 

Advertisements